Results 1 to 3 of 3

Thread: can someone find me the english lyrics to this song please?

  1. #1

    Default can someone find me the english lyrics to this song please?

    koi no mega lover by maximum the hormone..?
    Powered by Yahoo! Answers

  2. #2

    Default

    ***** you rock Kill all Get your way
    ***** you rock Kill all Get your way
    ***** you rock Kill all Get your way
    ***** you rock Kill all Get your way YEAH!!

    Swing summa icecream getchu! mega laba
    Suppin glamma suppinga jyu mega laba
    Pink shulaba speaka chu! mega laba
    AnikiLOVERsign

    Swing summa icecream getchu! mega laba
    Suppin glamma suppinga jyu mega laba
    Pink shulaba speaka chu! mega laba
    AnekiLOVERsign

    Cho~blue damare! You ganna SEX appeal PEOPLE mesu
    Setsubousei butsukeno netsu ba~n
    Fu~yu bankai yuutsu natsukuru fuankan lady~
    Nureba nebaneba death paint
    Fuanna wanchan anta natsu game maraga hanran saspence
    Mero mero Ero PLAYGIRL! PLAYGIRL!
    H tsugouna doramastick ketsugouna gomanetsu play
    Discode kone onrei

    Daremo karemo harikiri mousou
    Fullu bikini kirete tousou
    Toropicalu nen nen jyusho~ozone souzone muzan bi~san
    Arema matsuride kousou
    Demise garamino rantou
    Tekitano niichan neechan boromouke suru masta~

    Fuanna wanchan anta natsu game maraga hanran saspence
    Mero mero Ero PLAYGIRL! PLAYGIRL!
    H tsugouna doramastick ketsugouna gomanetsu play
    Discode kone onrei

    He~y irero reibou
    Cherry goin to bed
    Good bye ero saibou
    Heroin zenmetsu~ulate

    Modai little boy
    Detsumarino moui
    Omae labu rironsae saino
    Mousou atsumare genmetsu toumeino lain
    Tada itsumo ore furaren in my room

    No make floor e
    Kibunwa star rame
    Yukata furin da~lin
    Ima roman rock honey
    OH~... !! Radio baku onwa mabetsumi~iro
    Minna fall in love
    Exzotic party Shakeyourbody!
    No bra afure kuroku samma~YEAR!

    Swing summa icecream getchu! mega laba
    Suppin glamma suppinga jyu mega laba
    Pink shulaba speaka chu! mega laba
    AnikiLOVERsign

    Swing summa icecream getchu! mega laba
    Suppin glamma suppinga jyu mega laba
    Pink shulaba speaka chu! mega laba
    AnekiLOVERsign

    Cho~blue damare! You ganna SEX appeal PEOPLE mesu
    Setsubousei butsukeno netsu ba~n
    Fu~yu bankai yuutsu natsukuru fuankan lady~
    Nureba nebaneba death paint

    Fuanna wanchan anta natsu game maraga hanran saspence
    Mero mero Ero PLAYGIRL! PLAYGIRL!
    H tsugouna doramastick ketsugouna gomanetsu play
    Discode kone onrei

    Hamige ninmari dosukebe break~o
    Kagomemo mome ketsu mouletsuno parade
    Are ganeyare bikini torade
    Hanabi agare baka oreno koumon e

    Fuanna wanchan anta natsu game maraga hanran saspence
    Mero mero Ero PLAYGIRL! PLAYGIRL!
    H tsugouna doramastick ketsugouna gomanetsu play
    Discode kone onrei

    He~y irero reibou
    Cherry goin to bed
    Good bye ero saibou
    Heroin zenmetsu~ulate

    Modai little boy
    Detsumarino moui
    Omae labu rironsae saino
    Mousou atsumare genmetsu toumeino lain
    Tada itsumo ore furaren in my room

    No make floor e
    Kibunwa star rame
    Yukata furin da~lin
    Ima roman rock honey
    OH~... !! Radio baku onwa mabetsumi~iro
    Minna fall in love
    Exzotic party Shakeyourbody!
    No bra afure kuroku samma~YEAR!

    Swing summa icecream getchu! mega laba
    Suppin glamma suppinga jyu mega laba
    Pink shulaba speaka chu! mega laba
    AnikiLOVERsign

    Swing summa icecream getchu! mega laba
    Suppin glamma suppinga jyu mega laba
    Pink shulaba speaka chu! mega laba
    AnekiLOVERsign

    ***** you rock Kill all Get your way
    ***** you rock Kill all Get your way
    ***** you rock Kill all Get your way
    Biba bimbou
    Bibou rinsu mania
    Powered by Yahoo! Answers

  3. #3

    Default

    http://www.leoslyrics.com/posts/list/16915.page
    type your song in google with lyrics added to it
    Powered by Yahoo! Answers

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •